Od początku powstania firmy PREWA w 1987 roku mgr inż. Zbigniew Pręgowski wdrożył do produkcji kilkaset własnych rozwiązań konstrukcyjnych z których wiele zostało opatentowanych. Prezentowane zdjęcia przedstawiają niektóre z maszyn, które powstały przez ostatnie 28 lat.