ETYKIECIARKI SPECJALIZOWANE

Od prawie 30 lat zajmujemy się produkcją nietypowych urządzeń w tym także etykieciarek. Prezentowane na zdjęciach etykieciarki to wybrane urządzenia, które powstały na przestrzeni ostatnich lat. Wszystkie zostały wykonane jednostkowo lub w kilku egzemplarzach według indywidualnych wymagań Klienta. Wymiary i ich funkcje były dostosowane do założeń technicznych Zleceniodawcy. Urządzenia te znajdywały zastosowanie wszędzie tam gdzie typowe handlowe etykieciarki nie mieściły się lub nie dawały się w prosty sposób dostosować do współpracy z istniejącym ciągiem.

Etykieciarka do koszulek foliowych

Etykieciarka EB przeznaczona do instalacji w urządzeniu zgrzewającym odcinki folii. Urządzenie i statyw zostały dostosowane wymiarami do maszyny Klienta.

Etykieciarka do wrzucania znaczników w miejscu braków na przewijanej folii

Urzą…dzenie przystosowane do montażu na ramie w maszynie przewijającej folię.

Etykieciarka do współpracy z robotem transportującym doniczki

Etykieciarka serii EW przeznaczona do współpracy z robotem. W wykonaniu widocznym na zdjęciu urządzenie podawał‚o etykietą™ na zespół ssący stroną… kleją…cą do góry. Robot transportujący doniczki przykładał je do etykieciarki i odbierał‚ zaetykietowane.

Etykieciarka do współpracy z robotem z dodatkowym prowadzeniem etykiety na siłowniku

Etykieciarka przeznaczona do pracy z robotem zaopatrzona w zespół ssący i dodatkowy podają…cy sił‚ownikiem etykietę™ do wnętrza opakowania. Wymiary dostosowane do wąskiej przestrzeni w maszynie Klienta.

Etykieciarka do zamykania etykietą, foliowego opakowania jednorazowych husteczek higienicznych

Urzą…dzenie zbudowane do instalacji w starym, pakującym cią…gu technologicznym w którym nigdy nie było przewidziane miejsce na etykieciarkę™.

Etykieciarka do automatycznego etykietowania kredek świecowych

Stołowe urządzenie o niewielkich rozmiarach przeznaczone do automatycznego etykietowania kredek ś›wiecowych wrzucanych do zasobnika.

Pięć etykieciarek połączonych ze sobą do instalacji w ciągu produkcyjnym

Założeniem przy projektowaniu był‚o zmieszczenie obok siebie na niewielkiej przestrzeni pięciu etykieciarek które miały by jednocześ›nie nakładać‡ etykiety na wstęge folii przesuwanej pod nimi.

Etykieciarka do instalacji na flow packu

Urządzenie przystosowane do instalacji na statywie w maszynie pakującej typu flow pack. Aplikowanie etykiet odbywa się™ w momencie formowania rękawa z folii.